Ocenenia

2013 – Zlaté pásmo na celoštátnej súťaži a prehliadke ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov Vidiečanova Habovka 2013

2012 – Postup Ľudovej hudby do celoslovenskej súťažnej prehliadky Vidiečanova Habovka 2013

2011 – Svetová asociácia folklórnych festivalov WAFF – absolútny víťaz World Folk 2011

2005 – Cena mesta Myjava udelená MZ a primátorom mesta Myjava 3.12.2005

2005 – Pamätný list od FS Gymnik k 50. výročiu

2005 – Pamätný list od SĽUKU k 50. výročiu založenia súboru

2004 – Pamätný list Tešany VI. ročník Národopisných slávností 5. 9. 2004

2003 – Diplom – Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici, krajská súťažná prehliadka programových blokov FS Dubnica nad Váhom 22. 11. 2003

2002 – Pamätný list – Gbelská paráda, 29. 6. 2002

2000 – Blahoželanie k 45. výročiu FS Kopaničiar – Ministerstvo kultúry SR, štátny tajomník Milan Gacík, 24. 11. 2000

2000 – Poďakovanie – prednosta Krajského úradu v Trenčíne pri príležitosti 45. výročia založenia súboru, 24. 11. 2000

1998 – Cena Mikuláša Senku – Dubnický folklórny festival, Dubnica nad Váhom 4. 7. 1998

1998 – Ďakovný list udelený mestom Myjava folklórnemu súboru Kopaničiar za účasť v galaprograme Myjavci – Myjavcom, konanom pri príležitosti 50. výročia priznania charakteru mesta obci Myjava

1997 – Ďakovný diplom – Matica slovenská v Juhoslávii, účasť v programoch a podujatiach za poskytnutú pomoc v organizovaní slávností, v Petrovci 12. 8. 1997

1996 – Diplom a Cena II. Laureát – udelené národným osvetovým centrom v Bratislave folklórnemu súboru Kopaničiar

1995 – Blahoželanie – Okresný národný výbor v Senici – 40. výročie FS Kopaničiar

1995 – EMLÉKLAP KOPANIČIAR a 15. Szegedi Nemzetközi Néptáncfesztivál, SZEGED 28. 7. – 5. 8. 1995

1995 – Diplom – Za účasť na XXXVI. ročníku folklórnych slávností Myjava ´95 udelený ľudovej hudbe FS Kopaničiar

1994 – Diplom za 1. miesto OK v súťaži choreografií za tanec Šibačky Eve Čmelovej – NOC Bratislava 14. 5. 1994

1994 – Diplom pri účasti na 35. ročníku FS Myjava

1992 – Národné osvetové vcentrum v Bratislave udeľuje diplom Andrei Cáfalovej a Dáriusovi Dubovskéhu, súťaž tanečníkov ľudového tanca v Trenčíne 9. mája 1992

1992 – Národné osvetové centrum v Bratislave udeľuje diplom Eve Maliarikovej a Pavlovi Feriancovi, súťaž tanečníkov ľudového tanca v Trenčíne 9. mája 1992

1988 – Odznak – Zaslúžilý kolektív ZUČ udelený Ministerstvom kultúry SSR Štefanovi Bunčiakovi, členovi súboru Kopaničiar

1987 – Čestné uznanie – FFS Východná, účinkovanie na XXXIII. ročníku FF Východná 3. – 5. 7. 1987

1987 – Čestné uznanie – výbor Západoslovenských FS a mierových slávností Myjava 13. – 14. 6. 1987

1987 – Diplom – Krajské osvetové stredisko v Bratislave, krajská súťaž choreografií, Senec 16. 5. 1987

1986 – Pamätná plaketa MsV KSS a MsNV v Myjave, k 400. výročiu vzniku Myjavy 1586 – 1986

1986 – Čestné uznanie – Západoslovenská krajská odborová rada Bratislava, za aktívnu angažovanú ZUČ 20.11. 1986

1985 – Pamätná plaketa MsV KSS, MsV NF SSR a MsNV v Myjave, 40. výročia oslobodenia Myjava 1945 – 1985

1985 – Čestné uznanie – Okresné osvetové stredisko v Senici, 30. výročie založenia súboru, 31.8.1985

1985 – Čestné uznanie – Okresná odborná rada v Senici, za 30-ročnú angažovanú kultúrno-výchovnú činnosť, Senica 31. 8. 1985

1985 – Cena ZsKNV za dlhoročnú angažovanú záujmovo-umeleckú činnosť, šírenie slovenského folklóru a ľudových tradícií

1984 – Ďakovný list ZsKV KSS za účasť na úspešnom priebehu osláv 25. výročia družby medzi Západoslovenským krajom a krajom Saratov v ZSSR

1983 – Udelenie titulu Vzorný kolektív ZUČ udelené MK SS

1981 – Osvetový ústav v Bratislave priznáva umeleckú kategóriu B folklórnemu súboru Kopaničiar na čas od 30. 6. 1981 do 30. 06. 1984 dňa 21. 11. 1981

1981 – 1983 – Čestné uznanie ÚRO Za rozvoj socialistickej výchovy

1980 – List Ministerstva kultúry SSR k 25. výročiu založenia súboru – Čestný titul, Ministerstvo kultúry SSR

1980 – Medaila Za zásluhy o rozvoj kultúry udelená Radou ONV v Senici

1980 – Z príležitosti 25. výročia založenia súboru Kopaničiar udelenie pamätnej plakety Osvetového ústavu v Bratislave

1980 – Udelenie pamätnej medaile Folklórny festival Východná – Bronzová medaila Ministerstva kultúry SSR

1979 – Čestné uznanie – Osvetový ústav v Bratislave, kvalitatívne prehrávky celovečerných programov FS 24. 11. 1979 kategória C

1978 – Ďakovný list predsedu Okresného výboru Bulharskej komunistickej strany vo Varne za vystúpenie súboru v BĽR

1977 – 1980 – Biela medaila ONV v Senici za plnenie programu aktivity ZUČ

1977 – Vyznamenanie Za zásluhy o rozvoj Západoslovenského kraja

1977 – Modrá medaila ZsKNV ľudovej hudbe súboru Kopaničiar za plnenie programu aktivity ZUČ po XI. Zjazde KSČ a KSS

1977 – Modrá medaila ZsKNV súboru Kopaničiar za plnenie programu aktivity ZUČ

1976 – Cena Antonína Zápotockého

1976 – Čestné uznanie Osvetového ústavu v Bratislave pri príležitosti 20. výročia vzniku súboru

1975 – Pozdravný list riaditeľa odboru osvety MK SSR z príležitosti 20. výročia vzniku súboru

1974 – Medaila Za zásluhy o rozvoj kultúry v okrese Senica

1965 – Štátne vyznamenanie Za vynikajúcu prácu z príležitosti 10-ročného založenia súboru udelil prezident republiky

1965 – Diplom – Osvetový ústav v Bratislave súboru piesní a tancov Kopaničiar za 10-ročnú činnosť a dosiahnuté pekné výsledky na poli amatérskeho umenia

1965 – Čestné uznanie – Odboru školstva a kultúry a Okresného domu Senica k desaťročnému jubileu

1963 – Medaila – Storočnica Matice slovenskej

1962 – Diplom – súboru Kopaničiar za účasť na prehliadke súborov ĽUT, konanej na počesť XII. zjazdu KSČ

1960 – Medaila Píseň rodné země, udelená na II. Celoštátnej spartakiáde v Prahe

1957 – 1958 – Diplom – za druhé miesto v krajskom kole STM

1958 – Diplom – Kolektívu Kopaničiar za vysoko umelecké vystúpenie na IV. Slávnostiach piesní a tancov ukrajinských pracujúcich

1958 – Uznanie SOR – ľudovej hudbe súboru Kopaničiar za účasť v slovenskej súťaži ĽUT

1958 – Uznání ÚRO – ľudovej hudbe súboru Kopaničiar v ústrednom kole ĽUT

1958 – Uznání ÚRO – v ústrednom kole ĽUT

1956 – 1958 tanečný súbor Kopaničiar Myjava získal prvé miesto v krajskej zväzovej súťaži

1958 – Súťaž ĽUT v ROH