Momentálne nemáme naplánované žiadne verejné vystúpenie.