Ak ešte neviete, komu svoje 2 % z dane zveriť,

Môžte nimi myjavský folklór podporiť.

Nech vás neodradí, že je to skupina iná,

Veď sme všetci jedna kopaničiarska rodina!

Údaje o prijímateľovi

IČO: 42142105

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno (názov): Ľudová hudba KOPA

Sídlo: Horný rad 538/13, 90613 Brezová pod Bradlom

Ako poukázať podiel zaplatenej dane?

2 % z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje.

Viac informácií o tom, ako poukázať 2 % z dane, nájdete na stránke http://rozhodni.sk.

1. Zamestnanci poukazujú VÝLUČNE prostredníctvom:

2. Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie prostredníctvom:

3. Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, priloží:

4. Právnické osoby prostredníctvom:

Za podporu Vám ďakujeme!