Choreografie súboru Kopaničiar stavajú na tradičných myjavských ľudových tancoch a piesňach ako sú slovenčina, starobabská, ukľakovaný, verbunk alebo čardáš. Naše programové čísla zachytávajú prvky tradičného života ľudí kopaničiarskeho regiónu a týkajú sa hlavne týchto oblastí:

Verbovanie na vojnu

Stvárnenie regrútovania mládencov na vojnu, ich odvody a prekáranie sa v cifrovaní pred ráznou myjavskou muzikou.


1. Verbunk (1975)
Mužský a párový tanec myjavských regrútov.
Choreografia: Ján Hojstrič.

2. Myjavskí frčkári (1985)
Predspevovanie mládencov pred muzikou, ich predvádzanie sa v mužských tanečných motívoch a párové tance verbunk, starobabská a hustý.
Choreografia: Ľubor Hodúl.

3. Odvody a Regrúti (1988)
Mužský tanec znázorňujúci žartovným spôsobom odvody regrútov na vojnu.
Choreografia: Jaroslav Viselka.

4. Fidrichove cifry (2011)
Zobrazuje verbovanie mládencov pred odchodom na vojenčinu, tromfovanie sa v cifrovaní pred muzikou. Hudobný a tanečný materiál čerpaný z obce Turá Lúka, od nositeľa ľudových tradícií už zosnulého Jána Fidricha.
Choreografia: Jaroslav Viselka.

Práca na kopaniciach

Tance zábavnou formou zobrazujú, ako si naši predkovia na Myjave dokázali spríjemniť ťažkú prácu veselými piesňami a tancami.


1. Pri varení slivkového lekváru (2001)
Prvá časť celovečerného programového bloku „Chodieval by som k vám…“ znázorňuje zábavu pri varení slivkového lekváru na myjavských kopaniciach.
Choreografia: Mgr. Art. Lenka Šútorová. Hudobná úprava: Peter Obuch.

2. Stodolenka deravá – Cepikový (2006)
Pracovný tanec, ktorý úsmevnou formou zobrazuje ťažkú prácu myjavcov pri mlátení žita.
Choreografia: Mgr. Ján Blaho.

3. Darebnice na priadkach (1976)
Žartovné rozprávania a prekárania na priadkach, pri ktorých si mládež zaspievala a zatancovala.
Choreografia: Štefan Jeriga.

Kopaničiarske zábavy

Najobľúbenejšie príležitosti na ukazovanie tanečného či speváckeho majstrovstva boli kopaničiarske zábavy pri rezkej muzike. Tu si mládenci s dievkami prejavovali náklonnosť spoločným tancom.


1. Uvazovaný (1977)
Spevácke a tanečné číslo znázorňuje prípravu dievčat na „muziku“ s úpravou dievčenského kroja a viazaním ručníkov na scéne.
Choreografia: Štefan Jeriga.

2. Po kopaničiarsky (1980)
Párový tanec znázorňuje požičiavanie dievčat pri kopaničiarskej zábave, preplácanie muzikantov a marš – vykázanie dievčaťa zo zábavy.
Choreografia: Štefan Jeriga.

3. Pri muzike pod lipkami (1976)
Párový tanec zobrazujúci tanečnú zábavu v Brestovci pod storočnými lipami.
Choreografia: Ján Hojstrič.

4. Na muzike (2001)
Druhá časť programového bloku „Chodieval by som k vám…“ odohráva sa na zábave v myjavském šenku.
Choreografia: Mgr. Art. Lenka Šútorová.

5. Ve Svinárkach na Ščefána (2005)
Párové tance verbunk a čardáš spracované podľa tanečníkov z Brestovca – časť Svinárky.
Choreografia: Mgr. Art. Lenka Šutorová. Hudobná úprava: Mgr. Ján Michalec.

Mestské tance

Vykreslenie typických myjavských jarmokov a všetkého, čo s nimi bolo späté.


1. Na Myjave jarmek býva – 1. časť (2009)
Prvá časť programového bloku, znázorňujúci zvyky a všetko čo bolo kedysi späté s jarmekom na Myjave.
Choreografia: Mgr. Art. Lenka Šútorová-Konečná.

2. Na Myjave jarmek býva – 2.časť – Strofické tance (2009)
Druhá časť programového bloku, zobrazujúca tance Myjavských mešťanov.
Choreografia: Mgr. Art. Lenka Šútorová-Konečná.

3. Na Myjave jarmek býva 3.časť – Starobabská (2009)
Tretia časť programového bloku, zachytávajúca veselicu na záver Myjavského jarmoku.
Choreografia: Mgr. Art. Lenka Šútorová-Konečná.

Cifrovanie pri muzike

Ukazujeme, ako sa tradičné kopaničiarske tance starobabská, verbunk, ukľakovaná či vyhadzovaná prepájajú s hudobným a tanečným majstrovstvom našich sólistov.


1. Chodieval bi som k vám (2001)
Záverečná časť programového bloku „Chodieval by som k vám…“ pozostáva zo sólového tanca starobabská, verbunk a hustý.
Choreografia: Mgr. Art. Lenka Šútorová.

2. Za kohútky (1994)
Tance z myjavských kopaníc: verbunk, starobabská, uklakovaná a vyhadzovaná.
Choreografia: Mgr. Ján Blaho.

3. Vyhadzovaná (1985)
Programové číslo, ktoré prezentuje tanečné majstrovstvo myjavských tanečníkov pri tancovaní párových vyhadzovačiek.
Choreografia: Jaroslav Viselka.

4. Cifrovačky (1980)
Cifrovanie pred muzikou, v ktorom sa vystrieda päť tanečných párov v typických myjavských tancoch starobabská, verbunk, uklakovaná, a vyhadzovaná.
Choreografia: Oľga Branišová.

5. Šak to pekné časy bývali (2015)
Choreograficky náročnejšie stvárnenie viacerých myjavských tanečných motívov sprevádzané úsmevnými speváckymi prekáračkami.
Choreografia: Peter Mezei.

Nahováranie dievky

Výber manželov, nahovárania a svadby boli prirodzenou súčasťou života kopaničiarov, ktoré si radi pripomíname dodnes vo veselých ľudových tancoch a piesňach.


1. Kerá z troch (1977)
Tanec malej formy, v ktorom si jeden chlapec vyberá spomedzi troch tancujúcich dievčat.
Choreografia: Anna Klimková a Oľga Branišová.

2. Nahováračky (1990)
Prvá časť programového bloku „Svadba na myjavských kopanicách“.
Ľúbostná choreografia malej formy určená pre jeden pár vyjadrujúca najčistejšie city medzi dvomi mladými ľuďmi tesne pred svadbou.
Choreografia: Jaroslav Viselka a Oľga Branišová.