Počiatky

V júli 1955 vyhlásili na Myjave konkurz do cimbalovej ľudovej hudby. Na konkurze sa zišlo asi 40 muzikantov no na post primáša bol oslovený Jožka Kubík z Hrubej Vrbky, jeden z najváženejších primášov Horňácka. Pod jeho vedením sa už v tom istom mesiaci uskutočnilo aj prvé vystúpenie ľudovej hudby.

Zamestnanci Slovenskej armatúrky Myjava, ktorí už tancovali vo folklórnom súbore Kýčer z Turej Lúky, začali po práci učiť tancu aj ostatných kolegov. Keď sa o tom dozvedelo vedenie závodného klubu, navrhlo im vytvorenie spoločného súboru s už existujúcou ľudovou hudbou.

Prvé spoločné vystúpenie tanečníkov s muzikantmi sa konalo v novembri 1955 v závodnej jedálni SAM. V máji nasledujúceho roka súbor prvýkrát verejne vystúpil na Starej Turej a po tomto vystúpení získaval FS Kopaničiar popularitu i v okolí. Prvé verejné vystúpenie na Myjave súbor absolvoval pod vedením svetoznámeho primáša Samka Dudíka.

Úspechy

Prvý veľký úspech súbor zaznamenal v roku 1956, keď obsadil 4. miesto v celoštátnej súťaži ľudovej umeleckej tvorivosti. Od tej doby sa súbor pravidelne zúčastňuje na významných slávnostiach na Slovensku, ako festivaly vo Východnej, Detve, či na domácom festivale na Myjave, ale i v zahraničí. Len po troch rokoch svojej existencie súbor vycestoval do Maďarska, kde vystúpil s celovečerným programom. Nezostal však len pri Maďarsku, počas svojej dlhoročnej existencie súbor navštívil množstvo krajín sveta, od Číny až po Kanadu.

Počas svojho pôsobenia získal Kopaničiar množstvo ocenení, čestných uznaní a stal sa laureátom mnohých celoslovenských i zahraničných súťaží. Medzi inými môžeme spomenúť:

  • I. miesto v kategórii štýlová interpretácia ľudovej hudby a ocenenie Laureát súťaže Cena Samka Dudíka 2023
  • Hlavná cena Mikuláša Senku v súťaži veľkých choreografií udelená v rokoch 1998, 2001 a 2018
  • Medaila D. G. Licharda, udelená generálnym riaditeľom Národného osvetového centra (2005)
  • Absolútne víťazstvo World Folk 2011 udelené Svetovou asociáciou folklórnych festivalov WAFF
  • Zlaté pásmo na celoštátnej súťaži a prehliadke ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov Vidiečanova Habovka 2013 a množstvo ďalších.

Členovia

Každá generácia organizačných či umeleckých vedúcich, pedagógov, primášov, muzikantov, sólistov, jednotlivých tanečníkov či krojárov posunula súbor o krok vpred. Podarilo sa im to vďaka obetavosti a láske k slovenskému folklóru. Od založenia súboru sa v ňom vystriedalo viac ako 500 tanečníkov a takmer 130 muzikantov. Za všetky výnimočné osobnosti pôsobiace počas histórie v súbore Kopaničiar spomeňme:

  • zakladajúceho vedúceho ľudovej hudby Jožku Kubíka,
  • hudobníkov – bratov Švancarovcov,
  • myjavského primáša Samka Dudíka so svojimi bratmi,
  • tanečníka Jána Fridricha,
  • vedúceho tanca Jána Hojstriča,
  • vedúcu tanca a choreografku Oľgu Branišovú,
  • organizačných vedúcich súboru Jána Juráša a Ľubora Hodúla,
  • primášov Štefana Bunčiaka st., Štefana Bunčiaka ml.,  Stanislava Cibulku či Jána Michalca.

Foklórny súbor Kopaničiar aktuálne vedú:

  • Martin Bunčiak – organizačný vedúci súboru,
  • Peter Mezei – umelecký vedúci súboru,
  • Róbert Madluška – vedúci tanca,
  • Peter Hornák – vedúci hudby,
  • Anna Michalcová – krojárka súboru.

 

V súčasnosti má folklórny súbor viac ako 50 členov, pričom až pätinu tvorí ľudová hudba v zložení:

  • Primáš: Adam Foltín
  • Husle: Peter Hornák, Juliana Humeníková, Adam Jagoš
  • Viola: Maroš Duga, Samuel Mizerák
  • Kontrabas: Peter Kováč
  • Klarinet: Lenka Durcová
  • Cimbal: Benjamín Havlík
  • Akordeón: Ondrej Viskup

Popri ľudovej hudbe pôsobí spevácka zložka v zložení:

  •  Lenka Durcová, Jana Bunčiak Humeníková, Juliana Humeníková, Júlia Foltínová, Adriána Durcová

Tanečníčkami a tanečníkmi sú:

  • Bibiána Janovíčková, Nikola Pilarčíková, Natália Talábová, Patrícia Jurenková, Júlia Foltínová, Soňa Plešová, Natália Michalcová, Zuzana Durcová, Martina Bakošová, Adela Babincová, Adriana Šaraboková, Martina Mislovičová, Daniela Zgurišová, Nikol Sládková, Emma Mockovčiaková, Katarína Bačová
  • Lukáš Humeník, Matej Janovíček, Filip Foltín, Martin Redecha, Matúš Vavřín, Tomáš Kubečka, Radovan Konečník, Matúš Durec, Ľubomír Havlík, Adam Durec, Juraj Blažek, Dávid Zemek, Peter Samek

Budúcnosť myjavského folklóru nám dozrieva v Detskom folklórnom súbore Kopaničiarik a bývalí dlhoroční členovia naďalej žijú myjavskými tradíciami vo Folklórnom seniorklube Kopa.

Všetky naše príbehy späté s regiónom si môžete prečítať v publikáciách: