Počiatky

V júli 1955 vyhlásili na Myjave konkurz do cimbalovej ľudovej hudby. Na konkurze sa zišlo asi 40 muzikantov no na post primáša bol oslovený Jožko Kubík z Hrubej Vrbky, jeden z najváženejších primášov Horňácka. Pod jeho vedením sa už v tom istom mesiaci uskutočnilo aj prvé vystúpenie ľudovej hudby.

Zamestnanci Slovenskej armatúrky Myjava, ktorí už tancovali vo folklórnom súbore Kýčer z Turej Lúky, začali po práci učiť tancu aj ostatných kolegov. Keď sa o tom dozvedelo vedenie závodného klubu, navrhlo im vytvorenie spoločného súboru s už existujúcou ľudovou hudbou.

Prvé spoločné vystúpenie tanečníkov s muzikantmi sa konalo v novembri 1955 v závodnej jedálni SAM. V máji nasledujúceho roka súbor prvý krát verejne vystúpil na Starej Turej a po tomto vystúpení získaval FS Kopaničiar popularitu i v okolí. Prvé verejné vystúpenie na Myjave súbor absolvoval pod vedením svetoznámeho Samka Dudíka.

Úspechy

Prvý veľký úspech súbor zaznamenal v roku 1956, keď obsadil 4. miesto v celoštátnej súťaži ľudovej umeleckej tvorivosti. Od tej doby sa súbor pravidelne zúčastňuje na významných slávnostiach na Slovensku, ako festivaly vo Východnej, Detve, či na domácom festivale na Myjave, ale i v zahraničí. Len po troch rokoch svojej existencie súbor vycestoval do Maďarska, kde vystúpil s celovečerným programom. Nezostal však len pri Maďarsku, počas svojej dlhoročnej existencie súbor navštívil množstvo krajín sveta, od Číny až po Kanadu.

Počas svojho pôsobenia získal Kopaničiar takisto množstvo ocenení, čestných uznaní a stal sa laureátom mnohých celoslovenských i zahraničných súťaží. Medzi inými môžeme spomenúť hlavnú cenu Mikuláša Senku v súťaži veľkých choreografií udelená v rokoch 1998 a 2001, Medailu D. G. Licharda, udelenú generálnym riaditeľom riaditeľ Národného osvetového centra (2005), absolútny víťaz World Folk 2011 udelený Svetovou asociáciou folklórnych festivalov WAFF, Zlaté pásmo na celoštátnej súťaži a prehliadke ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákova inštrumentalistov Vidiečanova Habovka 2013 a množstvo ďalších.

Členovia

Od založenia súboru sa v ňom vystriedalo viac ako 500 tanečníkov a takmer 130 muzikantov. Spomedzi nich za muzikantov spomenieme napríklad Jožku Kubíka, bratov Švancarovcov, Stanislava Cibulku, Štefana Bunčiaka st. či Jána Michalca. Z rád tanečníkov nemožno opomenúť mená ako Ján Fidrich, Ján Hojstrič či Oľga Pekníková-Branišová.

V súčasnosti je organizačným vedúcim súboru, ktorý má viac ako 50 členov, Martin Bunčiak, vedúcim tanca je Róbert Madluška, ľudovú hudbu vedie Štefan Bunčiak ml. a krojárkou je Anna Michalcová.

 

 

Close Menu