Počiatky

V júli 1955 vyhlásili na Myjave konkurz do cimbalovej ľudovej hudby. Na konkurze sa zišlo asi 40 muzikantov no na post primáša bol oslovený Jožka Kubík z Hrubej Vrbky, jeden z najváženejších primášov Horňácka. Pod jeho vedením sa už v tom istom mesiaci uskutočnilo aj prvé vystúpenie ľudovej hudby.

Zamestnanci Slovenskej armatúrky Myjava, ktorí už tancovali vo folklórnom súbore Kýčer z Turej Lúky, začali po práci učiť tancu aj ostatných kolegov. Keď sa o tom dozvedelo vedenie závodného klubu, navrhlo im vytvorenie spoločného súboru s už existujúcou ľudovou hudbou.

Prvé spoločné vystúpenie tanečníkov s muzikantmi sa konalo v novembri 1955 v závodnej jedálni SAM. V máji nasledujúceho roka súbor prvýkrát verejne vystúpil na Starej Turej a po tomto vystúpení získaval FS Kopaničiar popularitu i v okolí. Prvé verejné vystúpenie na Myjave súbor absolvoval pod vedením svetoznámeho primáša Samka Dudíka.

Úspechy

Prvý veľký úspech súbor zaznamenal v roku 1956, keď obsadil 4. miesto v celoštátnej súťaži ľudovej umeleckej tvorivosti. Od tej doby sa súbor pravidelne zúčastňuje na významných slávnostiach na Slovensku, ako festivaly vo Východnej, Detve, či na domácom festivale na Myjave, ale i v zahraničí. Len po troch rokoch svojej existencie súbor vycestoval do Maďarska, kde vystúpil s celovečerným programom. Nezostal však len pri Maďarsku, počas svojej dlhoročnej existencie súbor navštívil množstvo krajín sveta, od Číny až po Kanadu.

Počas svojho pôsobenia získal Kopaničiar množstvo ocenení, čestných uznaní a stal sa laureátom mnohých celoslovenských i zahraničných súťaží. Medzi inými môžeme spomenúť:

  • Hlavná cena Mikuláša Senku v súťaži veľkých choreografií udelená v rokoch 1998, 2001 a 2018
  • Medaila D. G. Licharda, udelená generálnym riaditeľom Národného osvetového centra (2005)
  • Absolútne víťazstvo World Folk 2011 udelené Svetovou asociáciou folklórnych festivalov WAFF
  • Zlaté pásmo na celoštátnej súťaži a prehliadke ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov Vidiečanova Habovka 2013 a množstvo ďalších.

Členovia

Každá generácia organizačných či umeleckých vedúcich, pedagógov, primášov, muzikantov, sólistov, jednotlivých tanečníkov či krojárov posunula súbor o krok vpred. Podarilo sa im to vďaka obetavosti a láske k slovenskému folklóru. Od založenia súboru sa v ňom vystriedalo viac ako 500 tanečníkov a takmer 130 muzikantov. Za všetky výnimočné osobnosti pôsobiace počas histórie v súbore Kopaničiar spomeňme:

  • zakladajúceho vedúceho ľudovej hudby Jožku Kubíka,
  • hudobníkov – bratov Švancarovcov,
  • myjavského primáša Samka Dudíka so svojimi bratmi,
  • tanečníka Jána Fridricha,
  • vedúceho tanca Jána Hojstriča,
  • vedúcu tanca a choreografku Oľgu Branišovú,
  • organizačných vedúcich súboru Jána Juráša a Ľubora Hodúla,
  • primášov Štefana Bunčiaka st., Stanislava Cibulku či Jána Michalca.

Foklórny súbor Kopaničiar aktuálne vedú:

  • Martin Bunčiak – organizačný vedúci súboru,
  • Róbert Madluška – vedúci tanca,
  • Štefan Bunčiak ml. – vedúci hudby,
  • Anna Michalcová – krojárka súboru.

V súčasnosti má folklórny súbor viac ako 50 členov, pričom až pätinu tvorí ľudová hudba v zložení:

  • Husle: Adam Foltín (primáš), Peter Hornák, Juliána Barančinová, Michaela Jakubcová
  • Viola: Maroš Duga, Samuel Mizerák
  • Kontrabas: Peter Kováč, Juraj Šimek
  • Klarinet: Lenka Durcová
  • Cimbal: Benjamín Havlík

Budúcnosť myjavského folklóru nám dozrieva v Detskom folklórnom súbore Kopaničiarik a bývalí dlhoroční členovia naďalej žijú myjavskými tradíciami vo Folklórnom seniorklube Kopa.

Všetky naše príbehy späté s regiónom si môžete prečítať v publikáciách: